Powershell: Błąd podczas instalacji Powershell Web Access

9-kwi-2014

Powershell Web Access pozwala na połączenie do serwera Windows Server 2012 za pomocą przeglądarki, do dedykowanej aplikacji webowej, która z kolei potrafi utworzyć sesję powershell do dowolnego innego komputera w sieci. Bardzo sprytne, zakładając że przeglądarkę można uruchomić obecnie na komputerze, tablecie, telefonie… pralce (może z czasem…).

Oczywiście usługa musi być wcześniej skonfigurowana.

Próbowałem zainstalować PSWA zdalnie:

Enter-PSSession myServer
#check if it is already installed
Get-WindowsFeature *powershell*
#install windows powershell web access
install-windowsFeature WindowsPowershellWebAccess
#check available cmdlets (found 6)
get-help *pswa*
#configure, create web application, select certificate to use 
#(Test Certificate = Self Signed Certificate - do not use in production!)
Install-PswaWebApplication -UseTestCertificate

I tutaj pojawił się problem:

WARNING: The 'Microsoft.PowerShell.Security’ module was not imported because the 'Microsoft.PowerShell.Security’ snap-in was already imported.
The 'Install-PswaWebApplication’ command was found in the module 'PowerShellWebAccess’, but the module could not be loaded. For more information, run 'Import
-Module PowerShellWebAccess’.
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (Install-PswaWebApplication:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CouldNotAutoloadMatchingModule

Co pomogło? Zalogowałem się na docelowej maszynie poprzez RDP i tam wykonałem  ostatnie komendy

pswa_install_local

Podobnie było z pozostałymi komndami konfiguracyjnymi, dziwne:

#Allow access to group MyDomain\MyGroup from any computer to any command

add-PSwaAuthorizationRule -UserGroupName MyDomain\MyGroup -ComputerGroupName * -ConfigurationName *

Gotowe. Teraz w dowolnej przeglądarce (nie tylko tej jedynej słusznej) wpisz adres https://MyServer/pswa

pswa_signin

Wpisz nazwę użytkownika, hasło oraz serwer do którego się chcesz połączyć. Absolutnie nie musi to być serwer na którym instalowałeś PSWA! Może to być dowolny serwer w sieci, który zezwala na zdalną administrację. Tak wygląda przeglądarkowy interfejs powershell:

pswa_connected

Strzałka za przyciskiem Cancel to Autocompletion! Miłej zabawy!

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik