Zależności SQL – dyski w clustrze

10-kwi-2014

Trzeba przenieść bazę danych na inny dysk w clustrze. Dyski już gotowe, widać je w clustrze pora na zabawę z SQL. Niestety po poleceniu

ALTER DATABASE xxx MODIFY FILE

dostałem błąd:

Cannot use file 'I:\Default\xxxx.mdf’ for clustered server. Only formatted files on which the cluster resource of the server has a dependency can be used. Either the disk resource containing the file is not present in the cluster group or the cluster resource of the Sql Server does not have a dependency on it.

O co chodzi!? Chodzi o definicję zależności usług SQL od dysków. Skoro SQL  ma korzystać z dysku I to musi w definicji clustra zależność pokazana niżej:

cluster_add_disk_dependency

 

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik