Błąd przy usuwaniu JOBa po poprzednim usunięciu maintnance planu

7-Kwi-2014

Chciałem usunąć joby powiązane z maintnance planem. Zacząłem od  usunięcia maintnance planu, co udało się znakomicie! Maintanace planów już nie było, joby pozostały. Próbuję więc usunąć joba, a tu:

error_job_remove_maintnace_plan

The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint „FK_subplan_job_id”. The conflict occurred in database „msdb”, table „dbo.sysmaintplan_subplans”, column ‚job_id’.
The statement has been terminated. (Microsoft SQL Server, Error: 547)

Job (tabela dbo.sysjobs)  jest powiązany z innymi obiektami (tabele sysmaintplan_log, sysmaintplan_subplans, sysjobschedules). Tabele są powiązane przez klucze obce, więc usuwanie można wykonać, ale trzeba to zrobić we właściwej kolejności. Moja propozycja:

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik