Archiwum za miesiąc 2013-10

Page Life Expectancy

2013-10-28

Podczas regulowania ilości pamięci dostępnej dla SQL server przydaje się znajomość wartości Page Life Expectancy. Liczba ta mówi ile czasu po wczytaniu strony z dysku, średnio rzecz ujmując, strona znajduje się w pamięci ale nikt się do niej nie odwołuje. Jeżeli ta liczba będzie wysoka to znaczy, że serwer dysponuje dużą ilością pamięci. Wczytuje sobie […]

By Rafał Kraik in SQL

Powershell Jak ustalić nazwę domeny do której należy lokalny komputer?

2013-10-25

$Computer = Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem -namespace „root\CIMV2” $computer.Domain

PSExec uruchamiany z powershell działa ale zgłasza błędy.

2013-10-22

Skrypt w powershell chce wykorzystać polecenie PSExec do podłaczenia się do zdalnego komputera i wykonania na nim polecenia (tutaj nadania uprawnienia Full Control do dysku X: dla użytkownika user001: .\PsExec.exe \\comp123  cmd.exe /c  ‚icacls T:\ /grant:r „user003”:(OI)(CI)F’ Polecenie się wykonuje poprawnie, ale zgłasza błędy: PsExec.exe : At line:1 char:19 + c:\temp\PsExec.exe <<<<  \\comp123  cmd.exe /c  […]

Downgrade SQL server z Enterprise na Standard bez bólu

2013-10-21

Formalnie, należy udokumentować uprawnienia, joby, credentials, proxy itp. odinstalować serwer, zainstalować go i wszystko od nowa odtworzyć. Ale okazuje się, że można szybciej (http://www.kentd.com/2012/10/24/downgrading-from-sql-server-2008-r2-enterprise-to-sql-server-2008-r2-standard/). Krótko mówiąc -zatrzymać serwer -odłożyć bazy na bok -uruchomić serwer -odinstalować Enterprise -zainstalować Standard -zatrzymać serwer -podłożyć bazy (nawet systemowe z Enterprise)   Uwaga – po drodze jest konieczny restart!:

[…]

By Rafał Kraik in SQL

Nie można usunąć Joba (System Databases Maintnance plan)

2013-10-17

Przyczyną był niewłączony Agent XPs. W celu usunięcia: sp_configure ‚show advanced options’, 1 Reconfigure sp_configure ‚agent xps’,1 Reconfigure potem usuń niepotrzebne Joby i odkręć co zrobiłeś: sp_configure ‚agent xps’,0 Reconfigure sp_configure ‚show advanced options’, 0 Reconfigure

By Rafał Kraik in SQL

Zmiana konta usługi SQL z PowerShell

2013-10-08

Oto, jak przy pomocy PowerShella można zmienić konto na jakim pracuje wybrana instancja SQL Servera: function ChangeSqlServiceAccount($serverName, $instanceName, $userName, $password) { #ladowanie SMO odpowiedzialnego za konsole uslug sql  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName(„Microsoft.SqlServer.SqlWmiManagement”)  $SMOWmiserver = New-Object (‚Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Wmi.ManagedComputer’)$serverName   #Odnalezienie zadanej instancji $ChangeService=$SMOWmiserver.Services | where {$_.Name -eq $instanceName}   #Zmiana konta $ChangeService.SetServiceAccount($userName, $password) }  Jeśli zdefiniowałeś w/w funkcję to wywołujesz […]