Powershell Jak ustalić nazwę domeny do której należy lokalny komputer?

25-paź-2013

$Computer = Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem -namespace „root\CIMV2”
$computer.Domain

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik