Nie można usunąć Joba (System Databases Maintnance plan)

17-Paź-2013

Przyczyną był niewłączony Agent XPs. W celu usunięcia:

sp_configure ‚show advanced options’, 1
Reconfigure
sp_configure ‚agent xps’,1
Reconfigure

potem usuń niepotrzebne Joby i odkręć co zrobiłeś:

sp_configure ‚agent xps’,0
Reconfigure
sp_configure ‚show advanced options’, 0
Reconfigure

Dodaj komentarz:

Autor: Rafał Kraik