Zmiana konta usługi SQL z PowerShell

8-Paź-2013

Oto, jak przy pomocy PowerShella można zmienić konto na jakim pracuje wybrana instancja SQL Servera:

function ChangeSqlServiceAccount($serverName, $instanceName, $userName, $password)
{
#ladowanie SMO odpowiedzialnego za konsole uslug sql
 [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName(„Microsoft.SqlServer.SqlWmiManagement”)
 $SMOWmiserver = New-Object (‚Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Wmi.ManagedComputer’)$serverName
 
#Odnalezienie zadanej instancji
$ChangeService=$SMOWmiserver.Services | where {$_.Name -eq $instanceName}
 
#Zmiana konta
$ChangeService.SetServiceAccount($userName, $password)
}

 Jeśli zdefiniowałeś w/w funkcję to wywołujesz ją tak:

ChangeSqlServiceAccount ‚sql001’, ‚MSSQL$SQLEXPRESS’, ‚bit\sql001’, ‚Pa$$w0rd’

 

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik