Excel: Warunkowe ukrywanie serii na wykresie

12-wrz-2013

Warunkowe ukrywanie serii na wykresie

Załóżmy, że masz już utworzony wykres prezentujący kilka serii danych. Chcesz dać użytkownikowi twojego wykresu możliwość zaznaczenia pola w taki sposób, aby na wykresie pokazywać tylko i wyłącznie serie przez niego wybrane.

1. Tyle razy ile masz serii wykonaj dodanie na arkusz formantu pole wyboru:

Wstawianie formantu

2. Wchodząc we właściwości (prawa myszka > Formatuj formant) pola powiąż je z wybraną komórką arkusza. Ta komórka będzie zawierała wartość Prawda, jeżeli pole jest zaznaczone lub fałsz, jeżeli jest odznaczone. Zastanów się nad tym, czy pole ma być domyślnie zaznaczone, czy nie:

właściwości pola wyboru

3. Teraz kluczowa rzecz. W tabelce, która stanowi podstawę do zbudowania wykresu dodaj wyrażenie jeżeli:

=Jeżeli($F$49; ……tutaj zostaw wartości takie jak obecnie prezentowane na wykresie…;0)

w moim przypadku, formuła ta wygląda teraz tak:

formuła jeżeli

Innymi słowy, jeżeli zaznaczone pole wyboru, to w komórce F49 mamy PRAWDA. W takim przypadku wartość serii ma się wyliczać bez zmian. Jeżeli jednak ktoś odznaczy pole wyboru, to F49 będzie zawierać FAŁSZ i w tym przypadku formuła „jeżeli” zwróci 0. Tym samym linia wykresu będzie płasko przebiegać po zerze.

Jeśli wykonasz powyższe czynności dla każdej serii danych to możesz teraz zaznaczać pola wyboru i w zależności od tego co jest zaznaczone, to tylko takie dane będą prezentowane!

wykres z ukrytymi seriami

 

Komentarze:

 1. DDD napisał,

  Moim zdaniem co innego jest ukrycie serii, a co innego wyzerowanie jej wartości, tak jak to jest tu pokazane. Np. jeżeli ktoś ma legendę na wykresie, to wyzerowanie wartości nie ukryje etykiety w legendzie. Łatwo to obejść likwidując legendę i zastępując ją tymi polami wyboru. Można również w funkcji jeżeli zamiast zera wpisać np. „” (dwa czudzysłowy).
  Po drugie na wykresie punktowym widać nadal tę serię tylko, że jest płasko na osi, czyli nadal nie ukryła się.
  Zatem spróbowałbym iść na łatwiznę i zrobić wykres przestawny (gdzie filtrem będzie można decydować jaka seria ma się pojawić) lub po prostu tak zorganizować dane do wykresu, aby można było łatwo ukrywać wiersze (kolumny) z danymi dla określonej serii.
  Mając włączony auto-filtr będzie, to dość sympatyczne rozwiązanie…
  A mając Excela 2013 przy auto-filtrze wstawiłbym fragmentator i nawet nikt nie musi wiedzieć gdzie jest tabela z danymi…

Autor: Rafał Kraik