Powershell: Jak odinstalować program?

28-wrz-2013

Prosto:

$app = Get-WmiObject -Class Win32_Product | Where-Object {     $_.Name -match „Ask Toolbar” }

$app.Uninstall()

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik