PowerShell: Jak uruchomić program, jeśli aktualnie nie jest uruchomiony?

28-wrz-2013

Prosto:

 $c=Get-Process -name notepad
 If($c -eq $null)  {  notepad.exe  }

A jeżeli chcesz kogoś zdenerwować włączając mu notatnik jeśli jeszcze nie działa, to:

while ($true)
{
$c=Get-Process -name notepad
 If($c -eq $null)
{
notepad.exe
}
start-sleep -s 5
}

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik