Wbudowanie obrazka jako zasobu w aplikacji c#. Wyświetlenie obrazka w PictureBox.

28-sty-2011

Przygotuj obrazek, a następnie:

 • W menu Project wybierz Add Existing Item.
 • Wskaż obrazek i kliknij Open aby porbać go do okienka Solution.
 • kliknij prawym klawiszem myszy na obrazku i wybierz Properties.
 • We właściwościach Build Action przestaw na  Embedded Resource możesz też zmienić namespace
 • W klauzulach using zaimportuj System.Reflection i System.IO namespaces.

  Aby utworzyć nowy obrazek, wczytać go z wbudowanego zasobu użyj poniższego kodu (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa984367(v=vs.71).aspx)

  private void Form1_Load(System.Object sender, System.EventArgs e)
      {
          System.Reflection.Assembly myAssembly = System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly();
          Stream myStream = myAssembly.GetManifestResourceStream(„EmbeddingExample.image1.bmp”);
          Bitmap image = new Bitmap(myStream);

          this.ClientSize = new Size(image.Width, image.Height);

          PictureBox pb = new PictureBox();
          pb.Image = image;
          pb.Dock = DockStyle.Fill;
          this.Controls.Add(pb);
      }

  Komentarze są wyłączone

  Autor: Rafał Kraik