Czy kontrolka Label może być Multiline?

25-sty-2011

Haha, chociaż ta kontrolka nie ma przełącznika multiline, to jednak jeżeli przestawisz właściwość AutoSize na false, to kontrolka nie będzie już wysoka na jeden wiersz i będziesz mógł dowolnie zmienić jej rozmiar.

Aby wyświetlić w tak sformatowanej kontrolce Label kilka linijek tekstu wpisz do niej tekst ze znakami nowej linii np:

lblOpis.Text=”To pierwsza linijka tekstu” + Environment.NewLine + „a to druga…”;

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik