Archiwum za miesiąc 2011-01

Usuwanie DataRow z DataTable

2011-01-25

Poniższe przykłady dotyczą Strongly Typed DataSet. Jeżeli pracuje się bez niego to odwołuje sie do kolekcji Rows każdej tabeli np.:  dt.Rows.Remove(dt.Rows.Find(myId));  Do usunięcia pojedynczego wiersza z tabeli użyj: Delete i AcceptChanges, jeżeli usunięcie ma dotyczyć fizycznych danych z bazy danych: dtOrders.FindByOrderId(myId).Delete(); dtOrders.AcceptChanges(); Po wywołaniu metody Delete rekord jest jedynie zaznaczany do usunięcia. Metoda AcceptChanges na […]

Usunięcie pól indeksu z dokumentu Word

2011-01-24

Indeks w MS Word służy do oznaczania słów, które następnie umieszcza się zazwyczaj na końcu książki w postaci spisu. Szukając stron opowiadających o wybranym temacie można przejrzeć indeks, który zawiera posortowane alfabetycznie wpisy z numerami stron, na których je znajdziesz. Tym razem w moje ręce wpadł dokument do dalszej edycji, który zawierał setki słów oznaczonych […]

Dozwolone godziny logowania użytkownika w Windows XP Home

2011-01-23

W Active Directory Users and Computers (lub Użytkownicy i komputery usługi Active Directory) można dla każdego użytkownika ustalić godziny, w których ten użytkownik może się logować do sieci. Niestety Windows XP Home Edition nie może być dodane do domeny i nie jest tak prosto ustalić godziny w jakich wybrany użytkownik może się zalogować. Z pomocą […]

ASP C# Jak z poziomu Content Page zmodyfikować zawartość kontrolki ze strony Master Page

2011-01-23

Załóżmy, że na stronie Master Page o nazwie Site.Master znajduje się kontrolka LabelMaster. Na podstawie strony master została utworzona strona z zawartością Content Page. Na tej stronie znajduje się przycisk ButtonStart.  W pewnych przypadkach, po kliknięciu przycisku ButtonStart, zawartość kontrolki LabelMaster ma zmienić wyświetlany tekst. Niestety ButtonStart i LabelMaster znajdują się na dwóch różnych stronach. […]

Outlook 2007: „Nie można wyświetlić folderu” lub „Nie można rozwinąć folderu” błąd 0x80040116

2011-01-21

Komunikat w/w pojawia się w momencie próby rozwinięcia folderu pliku bazy danych (PST). Plik jest jakby zajęty przez inny proces. Restart Outlooka jest niewystarczający. Pliku pst nie można nawet skopiować! Restart komputera pomaga. Problem udało się rozwiązać w następujący sposób: Kopia zapasowa zablokowanego pliku pst. C:\Users\<nazwa_uzytkownika>\App_data\Local\Microsoft\Outlook\<plik.pst> (tak na wszelki wypadek) Uruchomienie Outlooka i zpoziomu Outlooka […]

Zmiana nazwy klasy i namespace w pliku generowanym przez designer DataSet

2011-01-19

Zdarzyło Ci się w pośpiechu utworzyć klasę DataSet o wymownej domyślnej nazwie DataSet1? A może jeszcze na dodatek klasa ma przypisany domyślny namespace wynikający ze struktury folderów w którym została zapisana w projekcie? To jest pech :(. Designer taką już ma urodę działania, że jeśli zmienisz nazwę klasy w automatycznie generowanym przez designera pliku cs, […]

Dynamiczny wykres w Excel-u, prezentujący dane tylko ze wskazanego przez pole wyboru dane

2011-01-17

Mail od dobrej znajomej: Czy można zrobić w ten sposób, że jeżeli mam tabele z danymi A B i C i utworzony jest wykres z tych danych, to czy można zrobić listę wyboru, z której wybierasz albo A albo B albo C i wtedy wykres wyświetla tylko!! te dane w obszarze wykresu. Taka lista wyboru… […]