SQL CLR – przykład funkcji, procedur, typów…

7-paź-2018

Poniżej zamieszczam przykładową klasę zaimplementowaną w C# Visual Studio 2017 zawierającą:

  • funkcję Split zamieniającą napis rozdzielany separatorami na tabelę wartości
  • funkcję ListFiles zwracającą w postaci tabeli pliki znajdujące się w określonym katalogu
  • funkcję ListDirs zwracającą w postaci tabeli katalogi znajdujące się w określonym folderze
  • funkcję skalarną GetDBCount zwracającą informację o ilości baz znajdujących się na serwerze
  • funkcję agregującą WeightedAvg wyznaczającą średnią ważoną
  • procedurę GetWindowsLocale pobierającą informację o ustawieniach regionalnych z systemu Windows i zwracającą te informacje przez tekst w SQL
  • trigger DropTableTrigger uruchamiany podczas kasowania tabel i zwracający kilka informacji o tej operacji w postaci tekstu
  • typ Point pozwalający na zdefiniowanie punktu, jego parsowanie, wyświetlanie oraz wyznaczanie odległości między punktami na płaszczyźnie

Oprócz tego znajdziesz również skrypt SQL, który pozwala zaimportować wspomniany kod CLR w postaci assembly. Ten plik zawiera też przykłady wywołania w/w funkcji, metod itp.

SQLCLR-SUN

CLR_Import

A tu jeszcze PDF wygenerowany na ten temat ze strony MS:  About_CLR_2017

Dokładniejszy opis dot. tworzenia projektu CLR znajduje się tutaj:

SQL CLR – podpisywanie kodu

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik