Putty: Konwersja klucza prywatnego ssh do postaci ppk

24-cze-2022

To bardzo wygodne, kiedy łącząc się przy pomocy putty do Linuxa, nie trzeba podawać hasła. Takie rzeczy są w świecie Linuxowym znane jako uwierzytelnienie kluczem prywatnym. O tym jak taki klucz wygenerować pisałem tutaj: Mobilo » Blog Archive » Linux: Generowanie klucza SSH do logowania bez hasła (mobilo24.eu)

Niestety ten klucz prywatny nie nadaje się do bezpośredniego użycia w putty. Można go skonwertować. Oto jak:

 1. Otwórz program Putty Gen – jest elementem pakietu putty
 2. Wybierz polecenie Convertions >> Import Key. Poszukaj pliku klucza prywatnego. Jeśli go nie widzisz w katalogu, to w oknie „Load private key” zmień filtr na wyświetlane pliki na All Files (*.*)
 3. Jeśli trzeba podaj hasło do otwarcia pliku.
 4. Zapisz klucz prywatny klikając „Save Private Key”.
 5. Skorzystaj z klucza w putty:
  1. Connection >> Data – podaj nazwę użytkownika w polu auto-login username
  2. Connection >> SSH >> Auth – wskaż na plik ppk z zapisanym w 4-tym kroku kluczem.  Ścieżka powinna się pojawić w polu private key file for authentication
  3. Zapisz zmiany dokonane w sesji
 6. Wykonaj testowe połączenie

Jeśli masz problem z połączeniem zobacz, jak go zdiagnozować: Mobilo » Blog Archive » Linux: ssh: debug: server refused our key (mobilo24.eu)

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik