Linux: ssh: debug: server refused our key

24-cze-2022

Prosta sprawa – ale prosta, dopiero jak się wie. Póki się nie wiedziało… to efekt był taki, że mimo logowania za pomocą klucza prywatnego i publicznego klient dostawał ciągle odpowiedź „server refused our key”.

Mniej więc tutaj chcę się skupiać na rozwiązaniu konkretnego problemu, a bardziej na tym, jak diagnozować ten problem. A diagnozowanie jest proste.

1. Na serwerze (bo przecież to server odrzuca klucz) przejdź do pliku konfiguracyjnego sshd:

sudo vim /etc/sshd/sshd_config

2. W tym pliku dodaj linijkę:

LogLevel DEBUG3

3. Zrestartuj sshd:

sudo systemctl restart sshd

4. Przeprowadź kolejne logowanie, które pewnie zakończy się błędem „server refused our key”

5. Przeszukaj zawartość pliku /var/log/auth.log lub /var/log/secure (nazwa pliku może się różnić w zależności od wersji).

No i na tym można by skończyć, bo przykładowy wpis w pliku log może być taki:

Jun 24 18:18:48 u20 sshd[22912]: debug1: temporarily_use_uid: 1000/1000 (e=0/0)
Jun 24 18:18:48 u20 sshd[22912]: debug1: trying public key file /home/boss/.ssh/authorized_keys
Jun 24 18:18:48 u20 sshd[22912]: debug1: Could not open authorized keys '/home/XXX/.ssh/authorized_keys': No such file or directory
Jun 24 18:18:48 u20 sshd[22912]: debug1: restore_uid: 0/0
Jun 24 18:18:48 u20 sshd[22912]: debug1: temporarily_use_uid: 1000/1000 (e=0/0)
Jun 24 18:18:48 u20 sshd[22912]: debug1: trying public key file /home/XXX/.ssh/authorized_keys2
Jun 24 18:18:48 u20 sshd[22912]: debug1: Could not open authorized keys '/home/XXX/.ssh/authorized_keys2': No such file or directory
Jun 24 18:18:48 u20 sshd[22912]: debug1: restore_uid: 0/0
Jun 24 18:18:48 u20 sshd[22912]: debug3: mm_answer_keyallowed: publickey authentication test: RSA key is not allowed

Innymi słowy, chociaż klucz publiczny miał być w katalogu .ssh, to jednak go tam nie było 🙂 Głupotka….

Zauważ, że ten rodzaj błędu był logowany na poziomie debug1, a my w pliku konfiguracyjnym napisaliśmy debug3. Ten zwiększony poziom szczegółowości może się przydać np. jeśli w kluczu straciła się jedna literka. Ten rodzaj informacji jest logowany na poziomie 3.

 

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik