Powershell i SQL 05 – Backup i restore

1-Lip-2015

Jeśli chcesz zautomatyzować backup możesz korzystać z SQL Server Agenta, poleceń linii komend połączonych z sqlcmd i wielu innych ale między innymi skorzystać można z poleceń modułu sqlps. Zaczynamy więc od załadowania modułu:

Od tej pory masz do dyspozycji polecenie Backup-SQLDatabase. Oto przykład, w którym wykonujemy backup bazy danych AdventureWorks2014 na lokalnej domyślnej instancji SQL. Wykonywany jest pełny backup bazy do pliku:

Ale niby dlaczego mamy korzystać z powershell, skoro jest tyle innych metod. Jeśli znasz już trochę powershella, to wiesz jak łatwo np utworzyć nazwę pliku pobierając datę, nazwę hosta itp. Oto przykład, w którym backup ma być wykonany do pliku, którego nazwa odpowiada dacie backupu:

A jeśli chcesz wykonać backup dla większej ilości baz (może nawet dla wszystkich – porównaj z artykułem wykonywanie czynności dla każdej bazy danych) możesz przesyłać do Backup-SqlDatabase nazwę bazy również dynamicznie.

A jak odtworzyć bazę danych? Tak – masz polecenie Restore-SqlDatabase. Ale pamiętaj, że administratorzy często przed odtworzeniem bazy, muszą zakończyć procesy aktywnych użytkowników i przełączyć bazę danych w tryb Single User. Oto, jak mogłoby wyglądać odtwrzanie bazy danych:

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik