Helpdesk: Pulpit zdalny: The connection cannot proceed because authentication is not enabled…

13-gru-2018

Ustawienia RDP znacznie się zmieniły od czasów starusieńkiego Windows XP, gdzie zazwyczaj wystarczyło włączyć RDP i już! Teraz podczas połączenia sprawdzanych może być wiele komponentów, a cel jest jeden – zwiększone bezpieczeństwo. Sprawdzane jest bezpieczeństwo nawiązanego połącznia, testuje się czy komputer źródłowy i docelowy są tymi maszynami za które się podają i oczywiście sprawdza się, czy użytkownik, który sie łączy ma do tego uprawnienia.

W sieci domowej można czasami nieco odpuścić kwestie aż tak dokładnej weryfikacji wszystkich ustawień.

Jeżeli wiec przy nawiązywaniu połączenia widzisz komunikat:

Remote Desktop Connection
The connection cannot proceed because authentication is not enabled and the remote computer requires that authentication be enabled to connect.

to obejściem problemu może być wpisanie w rejestrze:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp
klucza “SecurityLayer” na 0

Oczywiście takie rzeczy tylko w bezpiecznej, przytulnej, domowej sieci 😉

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik