Archiwum dla kategorii ‘SQL 2016’

SQL 2016. Funkcja FORMATMESSAGE. O jakie to fajne!

2016-05-20

Od lat programiści byli przyzwyczajeni do przygotowania napisów do wyświetlenia w interfejsie użytkownika z wykorzystaniem SPRINT lub SPRINT-o podobnych funkcji. Właściwie taką właśnie funkcją była i jest RAISERROR. Można np. w taki sposób zgłosić informację o usunięciu rekordów: RAISERROR(‚%d records have been deleted from table %s’,10,1,12345,’app_log’) Oczywiście najczęściej liczba 12345 i napis ‚app_log’  byłyby tu […]