Archiwum dla kategorii ‘SQL’

Azure: Logic App Standard – brak historii

2023-11-05

W Azure mamy dwa rodzaje logic apps: consumption i standard. Z zewnątrz oba wyglądają podobnie, bo i nazwa taka sama i sposób budowy aplikacji podobny, więc w czym problem? Otóż okazuje sie, że wewnętrzenie te dwa modele logic app to coś zupełnie innego. O ile consumption to rzeczywiście usługa serverless, już wstępnie skonfigurowana i z […]

By Rafał Kraik in Azure

Azure: Debug dla Logic App

2023-11-05

Debugowanie aplikacji, czy skryptu z wykorzystaniem lokalnie instalowanych narzędzi to … przyjemność. Co jednak zrobić jeśli zdebugować trzeba nieco dziwne Logic Apps? Oto propozycja.

By Rafał Kraik in Azure

Azure: VNET integration for Functions

2023-10-21

Funkcje, czyli z grubsza rzecz biorąc, główni reprezentanci linii serverless w Azure (FunctionApp i LogicApp) mogą łączyć się z siecią w trzech płaszczyznach: Integration subnet nigdy nie jest wykorzystywane do połączenia się do funkcji. Nawet jeśli do integration subnet podłączysz NSG z regułami inbound, to zostaną one zignorowane, bo ruch przychodzący po prostu nie działa. […]

By Rafał Kraik in Azure

Terraform: Importowanie zasobu tworzonego przez for_each

2023-10-12

Opss. terraform się wywalił i w efekcie, część zasobów została utworzona w Azure, ale plik stanu nie został zaktualizowany. W takim przypadku otrzymsz błąd: Error: A resource with the ID „/subscriptions/XXXX/resourceGroups/RG-TerraformLab/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/KRK-VNET/subnets/dev_subnet” already exists – to be managed via Terraform this resource needs to be imported into the State. Please see the resource documentation for „azurerm_subnet_network_security_group_association” […]

By Rafał Kraik in Azure

Azure: Wygodne sprawdzenie tagów

2023-09-07

Ech ci księgowi… zawsze chcą wiedzieć co jest czyje, żeby dobrze rozliczyć koszty, a do tego są im potrzebne tagi. Oczywiście przy tagowaniu najlepiej sprawdzi się jakiś rodzaj automatyzacji, ale jeśli trzeba coś po prostu na szybko zobaczyć, to może się przydać wbudowana funkcjonalność portalu Azure. Będąc w portalu przejdź do Manage view –> Edit […]

By Rafał Kraik in Azure

Terraform: „Error parsing Resource ID {resourceid} ID was missing the `resourcegroup` element”

2023-08-14

Zdarza sie, że do terraformowej definicji trzeba zaimportować istniejące już na Azure obiektu. Służy do tego polecenie import: terraform import azurerm_recovery_services_vault.vault1 /subscriptions/XXX/resourcegroups/recovery-delme/providers/Microsoft.recoveryservices/vaults/recoservvault Co zrobić jeśli komenda zakończy się błędem? azurerm_recovery_services_vault.vault1: Importing from ID „/subscriptions/XXX/resourcegroups/recovery-delme/providers/Microsoft.recoveryservices/vaults/recoservvault”…data.azurerm_resource_group.example: Reading…data.azurerm_resource_group.example: Read complete after 0s [id=/subscriptions/XXX/resourceGroups/recovery-delme]╷│ Error: parsing „/subscriptions/XXX/resourcegroups/recovery-delme/providers/Microsoft.recoveryservices/vaults/recoservvault”: parsing segment „staticResourceGroups”: parsing the Vault ID: the segment at position 2 […]

By Rafał Kraik in Azure

Git – tworzenie nowego repozytorium na GitHub

2023-07-17

Załóżmy, że masz już lokalnie, na swoim komputerze pliki projektu, które chcesz umieścić w nowym repozytorium na GitHub. W takim przypadku propnuję rozpocząć od utworzenia nowego repozytorium na GitHub, co jest proste, bo to klikanie myszką. Teraz jednak chcielibyśmy do tego repozytorium wysłać lokalne pliki. Można to zrobić tak: 1. Przejdź do katalogu, w którym […]

By Rafał Kraik in SQL