Aktualizacja KB5034441: Wystąpiły problemy… ponów próbę później

22-sty-2024

Aktualizacja KB5034441 na Windows 10 może kończyć się błędem jeśli partycja recovery jest zbyt mała (np. rozmiar 445 był zbyt mały, ale już 799 jest ok).

Poradnik opisujący, jak zmienić rozmiar partycji dodając do niej 250 MB znajduje się tutaj i zadziałał dla mnie idealnie:

KB5028997: Instrukcje ręcznej zmiany rozmiaru partycji w celu zainstalowania aktualizacji WinRE – Pomoc techniczna firmy Microsoft

Oto, jak wyglądało wykonanie wszystkich kroków:

C:\WINDOWS\system32>reagentc /info
Windows Recovery Environment (Windows RE) and system reset configuration
Information:

Windows RE status:     Enabled
Windows RE location:    \\?\GLOBALROOT\device\harddisk0\partition3\Recovery\WindowsRE
Boot Configuration Data (BCD) identifier: 97955c2c-9635-11eb-a680-d1c680fa156b
Recovery image location:
Recovery image index:   0
Custom image location:
Custom image index:    0

REAGENTC.EXE: Operation Successful.

C:\WINDOWS\system32>regagentc /disable
'regagentc' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\WINDOWS\system32>reagentc /disable
REAGENTC.EXE: Operation Successful.

C:\WINDOWS\system32>diskpart

Microsoft DiskPart version 10.0.19041.3636

Copyright (C) Microsoft Corporation.
On computer: PLATON

DISKPART> list disk

Disk ### Status Size Free Dyn Gpt
——– ————- ——- ——- — —
Disk 0 Online 447 GB 1024 KB

DISKPART> sel disk 0

Disk 0 is now the selected disk.

DISKPART> list part

Partition ### Type Size Offset
————- —————- ——- ——-
Partition 1 Primary 579 MB 1024 KB
Partition 2 Primary 446 GB 580 MB
Partition 3 Recovery 548 MB 446 GB

DISKPART> sel part 2

Partition 2 is now the selected partition.

DISKPART> list part

Partition ### Type Size Offset
————- —————- ——- ——-
Partition 1 Primary 579 MB 1024 KB

 • Partition 2 Primary 446 GB 580 MB
  Partition 3 Recovery 548 MB 446 GB

DISKPART> shrink desired=250 minimum=250

DiskPart successfully shrunk the volume by: 250 MB

DISKPART> list part

Partition ### Type Size Offset
————- —————- ——- ——-
Partition 1 Primary 579 MB 1024 KB

 • Partition 2 Primary 445 GB 580 MB
  Partition 3 Recovery 548 MB 446 GB

DISKPART> sel part 3

Partition 3 is now the selected partition.

DISKPART> list part

Partition ### Type Size Offset
————- —————- ——- ——-
Partition 1 Primary 579 MB 1024 KB
Partition 2 Primary 445 GB 580 MB

 • Partition 3 Recovery 548 MB 446 GB

DISKPART> delete partition override

DiskPart successfully deleted the selected partition.

DISKPART> list part

Partition ### Type Size Offset
————- —————- ——- ——-
Partition 1 Primary 579 MB 1024 KB
Partition 2 Primary 445 GB 580 MB

DISKPART> list disk

Disk ### Status Size Free Dyn Gpt
——– ————- ——- ——- — —

 • Disk 0 Online 447 GB 799 MB

DISKPART> create partition primary id=27

DiskPart succeeded in creating the specified partition.

DISKPART> list part

Partition ### Type Size Offset
————- —————- ——- ——-
Partition 1 Primary 579 MB 1024 KB
Partition 2 Primary 445 GB 580 MB

 • Partition 3 Recovery 799 MB 446 GB

DISKPART> format quick fs=ntfs label=”Windows RE tools”

100 percent completed

DiskPart successfully formatted the volume.

DISKPART> list part

Partition ### Type Size Offset
————- —————- ——- ——-
Partition 1 Primary 579 MB 1024 KB
Partition 2 Primary 445 GB 580 MB

 • Partition 3 Primary 799 MB 446 GB

DISKPART> list vol

Volume ### Ltr Label Fs Type Size Status Info
———- — ———– —– ———- ——- ——— ——–
Volume 0 Zastrzeżone NTFS Partition 579 MB Healthy System
Volume 1 C NTFS Partition 445 GB Healthy Boot

 • Volume 3 Windows RE NTFS Partition 799 MB Healthy

DISKPART> exit

Leaving DiskPart…

C:\WINDOWS\system32>reagentc /enable
REAGENTC.EXE: Operation Successful.

C:\WINDOWS\system32>reagentc /info
Windows Recovery Environment (Windows RE) and system reset configuration
Information:

Windows RE status:     Enabled
Windows RE location:    \\?\GLOBALROOT\device\harddisk0\partition2\Recovery\WindowsRE
Boot Configuration Data (BCD) identifier: 97955c2e-9635-11eb-a680-d1c680fa156b
Recovery image location:
Recovery image index:   0
Custom image location:
Custom image index:    0

REAGENTC.EXE: Operation Successful.

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik