Archiwum dla kategorii ‘Powershell i SQL’

Powershell i SQL 14 – Tworzenie bazy danych z wykorzystaniem SMO

2016-11-05

Ponieważ SMO jest warstwą wykorzystywaną także przez SQL Server Management Studio, to praktycznie wszystkie rzeczy jakie można zrobić korzystając z SSMS można też wykonać korzystając z SMO. Poniższy przykład ilustruje jak utworzyć bazę danych zmieniając jej ustawienia domyślne.  Zaczynamy od załadowania SMO i podłączenia się do określonej instancji SQL

Oto jeden z najważniejszych […]

Powershell i SQL 13 – Invoke-SqlCmd

2016-11-05

Polecenia dostępne w  module pssql pozwalają na administracji High Avaialbility, Azure, zarzadzanie backupami oraz na wykonywanie ogólnych zadań związanych po prostu z SQL. Na początku właśnie te dwie ostatnie grupy są najbardziej interesujące. Chyba najbardziej uniwersalnym poleceniem jest Invoke-Sqlcmd. Polecenie pozwala uruchamiać zarówno polecenia przekazywane jako tekst ale również może uruchamiać skrypty znajdujące się w […]

Powershell i SQL 12 – korzystanie z napędu SQLSERVER:\

2016-11-04

Po załadowaniu modułu w systemie pojawił się nowy provider pozwalający na uzyskiwanie dostępu do obiektów bazodanowych tak jakby były one folderami i plikami w specjalnym systemie plików. Obecność providera oraz wirtualnego dysku można sprawdzić poleceniami Get-PSProvider oraz Get-PSDrive: Po przejściu poleceniem cd na nowy dysk sqlserver:\ można wydawać normalne polecenia jak ls czy cd pozwalające […]

Powershell i SQL 11 – Moduł SQLPS

2016-11-03

Moduł SQLPS to dedykowany moduł pozwalający na korzystanie z SQL z poziomu PowerShell. Składa się on z SQL Server Provider, który dalej udostępnia wirtualny napęd SQLPS: oraz z dedykowanych cmdletów. Aby rozpocząć korzystanie z SQLPS skorzystaj z polecenia:

Podczas ładowaniu modułu możesz zauważyć ostrzeżenie. Nie musisz się nim przejmować, bo komunikat mówi, że nazwy […]

Powershell i SQL 10 – obsługa błędów w skrypcie

2015-11-08

Jeśli znasz ogólne zasady obsługi błędów w powershell, to nie odkryję tutaj dla Ciebie żadnej nowej filozofii. Jeśli jednak szukasz ogólnej informacji „jak poradzić sobie z błędem w skrypcie” to czytaj dalej. Zaczynamy od Import-Module sqlps Wypróbuj działanie komend wybierających kontekst nieistniejącego serwera SQL lub nieistniejącej bazy danych: Set-Location SQLSERVER:\localhost\default\databases\foobardb -ErrorAction Stop; Write-Host -foregroundcolor Yellow […]

Powershell i SQL 09 – czytanie ERRORLOG

2015-11-08

Ulubioną lekturą MSSQL DBA jest plik errorlog. Można go oczytywać w SQL Server Management Studio, z wykorzystaniem sp_readerrorlog, ale da się też z powershella.  Jak zwykle zaczynamy od stworzenia obiektu SMO odpowiadającego za naszą instancję SQL: $server = New-Object -type Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Server -ArgumentList localhost Do odczytania błędów skorzystaj z: $err = $server.ReadErrorLog() Najważniejsze właściwościi tak uzyskanego […]

Powershell i SQL 08 – Informacje o instancji, zapytania

2015-07-05

W kolejnym przykładzie, spróbujemy uzyskać kilka informacji o instancji. Ponieważ informacje wyciągniemy z serwera wykorzystując zapytanie, przy okazji dowiesz się także jak uruchamiać zapytania na wybranej instancji SQL serwera w inny sposób niż pokazaliśmy to w części drugiej serii. Zaczynamy od załadowania modułu SQLPS:

Zakładamy, że chcemy uzyskać informacje z kilku instancji SQL, więc […]