PowerShell: Ustawianie zmiennej środowiskowej

18-Gru-2020

Niektóre aplikacje wymagają ustawienia zmiennych środowiskowych. W command line to nie problem:

i gotowe! Jednak coraz częściej to PowerShell jest domyślnym shellem. Jak więc ustawić zmienną środowiskową w PowerShell?

Nie jest to zbyt proste, ale:

  • [SystemEnvironment] pozwala odwołać się do programistycznej klasy, która odpowiada za zarządzanie środowiskiem
  • SetEnvironmentVariable – to metoda statyczna w/w klasy, która odpowiada za ustawienie zmiennej środowiskowej
    • pierwszy argument to nazwa zmiennej
    • drugi argument to jej wartość
    • trzeci argument określa zakres widoczności zmiennej. Mamy do wyboru Machine, User albo Process. Process stworzy zmienną tylko na skalę tego jednego procesu i jego procesów potomnych

Jak więc widać… trochę to bardziej skomplikowane. Dla uzupełnienia powiedzmy jeszcze jak ustawić zmienną środowiskową w BASH:

Sprawdzenie zmiennych środowiskowych:

command line:

PowerShell

BASH

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik