PostgreSQL: pg_dump: Aborting because of server version mismatch

10-sie-2022

Błąd pojawia się przy poleceniu

pg_dump "host=... port=5432 dbname=... user=... password=... sslmode=require" -s -O > db_schema.sql

Rzeczywiście pg_dump był dość stary – 9.2.24, a serwer – też nie najnowszy – 11.16

Na serwerze było jednak zainstalowanych więcej wersji narzędzi Postgresa:

find / -name pg_dump -type f 2>/dev/null

Poz znalezieniu odpowiedniej wersji, można już odwołać się do konkretnej wersji pg_dump:

/usr/psql-11/pg_dump "host=... port=5432 dbname=... user=... password=... sslmode=require" -s -O > db_schema.sql

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik