PostgreSQL: PGAdmin: Restore: Utility not found – jak naprawić ten błąd?

3-lis-2022

W PG Admin, po wybraniu  polecenia „Restore database” pojawia się czasami komunikat o błędzie „Utility not found”

Co wtedy zrobić?

Należy w menu PGAdmin wybrać polecenie File >> Preferences

Dalej poszukaj w drzewku po lewej stronie odszukaj Paths >> Binary Paths

Teraz po prawej stronie okna, w dolnej części zatytyłowanej „PostgreSQL Binary Path” odszukaj numeru wersji, którą masz na swoim komputerze. (Uwaga – nie pomyl się. Jest tam też podobna tabelka zatytułowana „EDB Advanced Server Binary Path” – ale ta nas nie interesuje.

Teraz kliknij ikonę folderka i wskaż na katalog bin, w którym masz zainstalowany PostgreSQL. Najprawdopodobniej będzie to coś w tym stylu (uważaj zwłaszcza na numer wersji):

C:\Program Files\PostgreSQL\15\bin

Po wybraniu foldera, powyższy ekran powinien wyglądać tak:

Teraz zapisz zmiany „Save” i problem powinien być rozwiązany 🙂

A o co chodziło w tych krokach? W katalogu, który wskazaliśmy znajdują się programy narzędziowe PostgreSQL. Jeden z nich to program pg_restore, który służy do odtwarzania bazy danych. Z jakiegoś powodu ten parametr nie ustawia się automatycznie i wtedy… trzeba trochę pomóc. Teraz już wiesz co, jak i dlaczego 🙂

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik