C# Jak zapisać w napisie zawartość strony web

12-wrz-2012

Prosto! Posłuży do tego ten kawałek kodu, który w zmiennej page zapisze zawartość html strony mobilo:

WebClient wc = new WebClient();
string page = wc.DownloadString(http://www.mobilo24.eu/);

Podobno metoda ta może zawodzić – trwać zbyt długo. W moim przypadku jednak ten problem się nie pojawiał. W takim przypadku można by próbować posługiwać się obiektami WebRequest i WebResponse:

http://stackoverflow.com/questions/4510212/how-i-can-get-web-pages-content-and-save-it-into-the-string-variable

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik