SQL: Filestream – dlaczego trzeba go włączyć dwa razy?

2018-03-12

Podczas konfiguracji FILESTREAM dwa razy wykonuje się podobne czynności:

 • W SQL Configuration Manger, należy we właściwościach usługi SQL na karcie FILESTREAM wybrać jedną z dostępnych opcji:
 • A następnie w SQL Management Studio wykonać polecenie SP_CONFIGURE zmieniając ‚filestream access level’
  EXEC sp_configure 'filestream access level',2
  GO
  RECONFIGURE
  GO

Czy te dwa kroki się powielają? Czy można wykonać jeden a drugiego już nie?

Otóż nie!

Pierwsza część wykonuje fragment konfiguracji systemu operacyjnego, którego nie można wykonać z wewnątrz procesu SQL

Druga część odpowiada za włączenie opcji na poziomie silnika bazy danych

Pierwsza część wymaga uprawnień lokalnego administratora, a druga sysadmina.

To cały powód!

FILESTREAM Configuration and Setup Changes in SQL Server 2008 February CTP

By Rafał Kraik in SQL

SQL: Jak pracować z FileTable. Konfiguracja bazy, tworzenie tabeli

2018-03-12

FileTable to świetny pomysł na przechowywanie w bazie dokumentów (BLOB), które jednocześnie są dla użytkowników widoczne jako zwykłe pliki na systemie plików.

Żeby FileTable (a ogólniej Filestream) mogły działać odpowiednio należy skonfigurować instancję. We właściwościach usługi SQL Server w SQL Server Configuration Manager należy ustawić FILESTREAM (patrz również tutaj)

Konfigurację wykonujemy również w opcjach serwera:

EXEC sp_configure 'filestream access level'
GO
EXEC sp_configure 'filestream access level',2
GO
RECONFIGURE
GO
EXEC sp_configure 'filestream access level
GO

Pora na utworzenie testowej bazy danych

CREATE DATABASE TestFileTable
GO

Ta baza danych musi posiadać FILE GROUP pozwalający na przechowywanie FILESTREAM

USE TestFileTable
GO
ALTER DATABASE TestFileTable ADD FILEGROUP FG_FileStream CONTAINS FILESTREAM
GO

A z kolei ta grupa musi mieć plik. Zadbaj o to aby usługa SQL miała pełne prawa do katalogu nadrzędnego tutaj C:\SQL

ALTER DATABASE TestFileTable ADD FILE (NAME='F_FileStream', FILENAME='C:\SQL\AdventureWorks_FS') TO FILEGROUP FG_FileStream
GO

Baza będzie przechowywać dokumenty w udostępnianym zasobie o nazwie Docs. Dostęp może być tak jak tu FULL (pliki można modyfikować z poziomu aplikacji np Word, Excel itp), READ_ONLY, lub OFF

ALTER DATABASE TestFileTable SET FILESTREAM (NON_TRANSACTED_ACCESS = FULL, DIRECTORY_NAME='Docs')
GO

Teraz można utworzyć tabelę

CREATE TABLE Manuals AS FILETABLE WITH(FILETABLE_DIRECTORY='Manuals') 
GO

Jeżeli wkopiujesz pliki do katalogu \\computerName\MSSQLSERVER\Docs\Manuals, to w tabeli Manuals pojawią się rekordy. Podobnie usuwanie tych plików spowoduje, że rekordy będą kasowane

SELECT * FROM Manuals
GO

Tabele FileTable można odnaleźć zaglądając do widoków systemowych:

SELECT * FROM sys.filetables; 
GO
SELECT * FROM sys.tables WHERE is_filetable = 1; 
GO 
SELECT object_id, OBJECT_NAME(object_id) AS 'Object Name' 
FROM sys.filetable_system_defined_objects;
GO
SELECT DB_NAME(database_id), non_transacted_access, non_transacted_access_desc
FROM sys.database_filestream_options;
GO

Poziom dostępu do plików w FileTable można zmieniać:

ALTER DATABASE TestFileTable SET FILESTREAM (NON_TRANSACTED_ACCESS = OFF, DIRECTORY_NAME='Docs')
GO
SELECT DB_NAME(database_id), non_transacted_access, non_transacted_access_desc
FROM sys.database_filestream_options;
GO
ALTER DATABASE TestFileTable SET FILESTREAM (NON_TRANSACTED_ACCESS = FULL, DIRECTORY_NAME='Docs')
GO

 

Jeśli rekord zostanie usunięty z tabeli, to zniknie również plik z katalogu

DELETE FROM Manuals WHERE Name = 'New Text Document (2).txt'
GO
SELECT * FROM Manuals
By Rafał Kraik in SQL

SQL: Kolejność wykonywania transakcji

2018-03-11

Tym razem zajmę się kolejnością wykonywania transakcji. Przeanalizujmy taką sytuację:

 • Transakcja A czyta rekord, ale po przeczytaniu rekordu pozostawia na nim lock (czyli np. transakcja pracuje w poziomie izolacji REPEATABLE READ)
 • Transkacja B startuje po transakcji A, i zamierza zmodyfikować ten sam rekord
 • Transakcja C startuje po transakcji B i zamierza przeczytać ten rekord

Pytanie – w jakiej kolejności wykonają się te transakcje?

 • A – B – C, bo w takiej kolejności te transakcje startowały, czy
 • A – C – B, bo transakcja C tylko czyta rekord, tak samo jak transakcja A, czyli nie jest w konflikcie z A. B jako transakcja modyfikująca dane i tak musi czekać, więc nie ma problemu, aby „przepuściła” transakcję „C”

Zacznijmy od potwierdzenia, że jeśli mamy tylko A i C, to bez problemu można uruchomić obie transakcje: Czytaj dalej »

By Rafał Kraik in SQL

Python: Odczyt pliku CSV

2018-02-03

Załóżmy, że w pliku cities.csv znajduje sie następujący tekst

CityName,Number,YesNo
New York,80,0
San Francisco,95,1
Paris,95,0
Rome,100,1

czyli mamy do czynienia ze standardowym plikiem Comma Separated Values (CSV)

Żeby rozpocząć pracę z plikiem CSV zaimportuj najpierw moduł csv. Funkcja, która rzeczywiście wczyta i zinterpretuje plik CSV to csv.reader. Generalnie posiadając przetworzony przez reader plik w zmiennej, właściwie nic więcej nie trzeba. Problemem może być tylko to, że obiekt zwracany przez reader jest iteratorem, czyli można po nim „przejść” tylko jeden raz. Jeśli Twój plan to przetworzenie danych wiele razy i na różne sposoby, to można skonwertować do listy. Dlatego początek programu mógłby wyglądać tak:

import csv
with open('C:\\temp\\cities.csv', newline='') as csvfile:
 content = csv.reader(csvfile, delimiter=',', quotechar='|')
 contentList = list(content)

Jeśli chcesz „przejść” przez ten plik i wyświetlać tylko zerową kolumnę to można to zrobić tak:

print("Just column 0-----------------------")
 for row in contentList:
 print(row[0])
 

a ponieważ dane są zapisane w liście, to iteracja jest możliwa po raz drugi: Czytaj dalej »

By Rafał Kraik in Python

SQL: Certyfikacja SQL

2018-01-13

Jaki mam zdać egzamin, żeby zdobyć sensowny certyfikat z zakresu SQL? – To częste pytanie, jakie otrzymuję.

Zacznijmy od certyfikatu, którego już nie ma, ale jednak jest znany i rozpoznawalny. MCDBA jest certyfikatem specyficznym dla SQL 2000 i już nie można go uzyskać. Zamiast niego mamy cały szerego innych certyfikatów, które na dodatek od czasu do czasu się zmieniają, więc niestety to co dzisiaj tutaj pieszę za jakiś rok lub dwa może być nieaktualne. Zasada wyszukania aktualnych informacji będzie taka sama: Google i „Certification SQL Server”:

https://www.microsoft.com/en-us/learning/sql-certification.aspx

Najniższy level to  Microsoft Technology Associate (MTA). Nazwijmy go „półprofesjonalnym”. Na egzaminie jest sprawdzana podstawowa wiedza na temat baz danych. Co to rekord, co to tabela, co to transakcja, jak działają podstawowe komendy itp.

Kolejny poziom to Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA). To już jest certyfikat profesjonalny. Można go zdawać na różne wersje SQL (obecnie 2012/2014 lub 2016). Ponieważ zdobywanie certyfikatu trochę trwa, zazwyczaj polecam zdawanie do najnowszej wersji. MCSA można zdawać w kilku  specjalizacjach:

-MCSA: SQL 2016 Database Development
-MCSA: SQL 2016 Database Administration
-MCSA: SQL 2016 Business Intelligence Development

Każdy z tych certyfikatów zdobywasz po dwóch egzaminach. I tu można łatwo wpaść w pułapkę, bo na pierwszy rzut oka jeśli np chcesz być administratorem to możesz celować w „MCSA: SQL 2016 Database Administration”. Do egzaminów są dedykowane specjalne kursy.  Niestety – z mojego doświadczenia do pomyślnego zdawania egzaminu nie wystarczy przerobienie jednego tylko kursu. Czy można sobie wyobrazić administratora, który nie zna zasad pisania zapytań? Raczej nie. A kursu z pisania zapytań w tej ścieżce nie ma!

Dlatego jeśli dopiero zaczynasz zabawę z SQL gorąco polecam „MCSA: SQL 2016 Database Development”. To dlatego materiały które obecnie publikuję na Udemy najbardziej dotyczą tej ścieżki. Na dodatek staram się, żeby kursy były konkretne i głęboko i dokładnie omawiały temat, więc poniekąd dobrze przygotowując się do jednego egzaminu już zdobywasz wiedzę potrzebną na inny. Tak jest np z modułem poświęconym XML, z którego pytają chyba na wszystkich egzaminach!

Więcej informacji: https://www.microsoft.com/en-us/learning/mcsa-sql-2016-certification.aspx

Kolejny poziom jest już ekspercki: Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE). Ale spokojnie – wszystko dla ludzi. Osobiście te egzaminy zdawało mi się zawsze łatwiej niż na level MCSA, bo wymagają bardziej rozumienia o co chodzi w bazach danych a nie szczegółów składni.  Żeby zdobyć MCSE trzeba mieć MCSA i zdać jeden z egzaminów z listy: https://www.microsoft.com/en-us/learning/mcse-data-management-analytics.aspx

W zależności od wybranego egzaminu – uzyskujesz inny tytuł MCSE

Uwaga: skróty MCSA i MCSE miały kiedyś inne znaczenie: –
-MCSA Microsoft Certified System Administrator
-MCSE Microsoft Certified System Engineer (albo Expert)

Najnowsze certyfikaty wymagają odświeżania co 3 lata (żeby nie tracić kontaktu z technologią….)

Microsoft wydaje też ładny schemat certyfikacji – nasza ścieżka jest fioletowa – w każdym razie przedostatnia). Białe kropki to egzaminy:

 

By Rafał Kraik in Certyfikacja

Off -topic: Programy jakich używamy

2018-01-13

Tak sobie skojarzyłem z kilkoma ostatnimi wdrożeniami….

Obrazek pochodzi z

http://the9gag.com/Funny-Technology/typical-apple-product-4468

By Rafał Kraik in Humor

PowerShell: Emulowanie wcześniejszej wersji PowerShella na komputerze z wyższą wersją

2018-01-13

powershell.exe ma przełącznik pozwalający go uruchomić w trybie zgodności z niższą wersją.

pozwala to na przykład, tak jak na obrazku powyżej, przetestować, czy jakieś polecenie, którego z powodzeniem używamy w wyższej wersji powershella zadziała również na niższej. W tym przykładzie okazało się, że show-command nie jest rozpoznawane w powershell 2.0.

Ale czy aby na pewno zawsze to działa? Czytaj dalej »

By Rafał Kraik in Power Shell