SQL: Problem z patchowaniem: missing Windows Installer cache files

2016-12-06

Zdarza się, że podczas instalacji aktualizacji SQL Server pojawiają się błędy związane z brakującymi plikami MSI. Albo to wcześniej instalacja została wykonana z dysku sieciowego, który teraz już nie jest dostępny, albo nadgorliwy administrator Windows wykasował pliki z cache MSI… no cóż!

Może się więc wydarzyć, że instalacja po prostu się nie udaje. W takim przypadku jedną z ostatnich desek ratunku może być skrypt FindSQLInstalls.vbs ze strony: https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/969052

Instalator podczas aktualizacji szuka określonych plików w pewnych lokalizacjach:

 • najpierw jest to folder cache MSI
 • jeśli plik nie zostanie tam znaleziony to sprawdzana jest oryginalna lokalizacja pliku (czyli tam, gdzie znajdował się instalator w momencie instalacji.

Zadaniem tego skryptu jest sprawdzenie gdzie powinny się znajdować poszczególne pliki, aby instalacja się powiodła. Jeśli pliku nie ma w cache, skrypt pokaże, gdzie znajdował się plik podczas instalacji. Poniżej przykład z wyniku uruchomienia skryptu gdy pliku brakuje:

 

================================================================================

PRODUCT NAME   : SQL Server 2008 R2 SP2 Reporting Services

================================================================================

  Product Code: {2453DBC8-ACC4-4711-BD03-0C15353AA3D8} Czytaj dalej »

By Rafał Kraik in SQL

Powershell: Generowanie hasła

2016-12-06

Napisanie skryptu generującego hasło, to jedno z przyjemniejszych zadań programistycznych. Jest for, są iteracje, jest random. Mniam mniam. Dobra funkcja generująca hasło to jednak coś innego! I właśnie taką udało mi się znaleźć. To co w niej jest najlepsze, to że:

 • można określić z jakiej grupy znaków należy generować hasła oraz
 • masz gwarancję, że z każdej grupy zostanie wzięty co najmniej jeden znak

Pomyśl teraz (przyjaźnie) o swoim administratorze domeny. Czy nie masz wymogu definiowania hasła o określonej długości ze znakami z określonych grup? Funkcja pochodzi z http://stackoverflow.com/questions/37256154/powershell-password-generator-how-to-always-include-number-in-string (odpowiedź opublikowana przez iRon).

Function Get-Password
{
Param( 
 [cmdletbinding()]
 #Length of the password
 [Int]$Size = 8, 
 #Charactersets that can be used when password is generated Uppercase, Lowercase, Numbers, Symbols
 [Char[]]$CharSets = "ULNS", 
 #Characters to skip during password generation
 [Char[]]$Exclude) 

 #Here final password letters will be saved
 $Chars = @(); 
 $TokenSet = @()

 #define table of allowed character lists
 If (!$TokenSets) 
 {
 $TokenSets = @{
   U = [Char[]]'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ' #Upper case
   L = [Char[]]'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz' #Lower case
   N = [Char[]]'0123456789' #Numerals
   S = [Char[]]'!"#$%&''()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~' #Symbols
  }
 }

 #for each set of charactersets allowed (U/L/N/S)
 foreach ($characterSet in $CharSets) 
 {
  #take the table of characters in this character set skipping those characters that should be excluded
  $Tokens = $TokenSets["$characterSet"] | ForEach {If ($Exclude -cNotContains $_) {$_}}

  #if still some characters left (should be usually the case)
  If ($Tokens) 
  {
    #generate the table of only the valid characters
    $TokensSet += $Tokens
    #as we guarantee that at least one character of each character set will
    #be present in the password, we take here one character from the list
    $Chars += $Tokens | Get-Random
  }
 }
 
 #now we get random number of characters from the approved list
 While ($Chars.Count -lt $Size) 
 {
  $Chars += $TokensSet | Get-Random
 }
 
 #finally we return the result - the list of charaters needs to be converted to a string
 ($Chars | Sort-Object {Get-Random}) -Join "" 
};

Czytaj dalej »

By Rafał Kraik in Power Shell

Powershell: Komunikat podczas ładowania modułów: Security Warning Run only scripts that you trust

2016-12-06

Podczas ładowania skryptu lub ładowania modułu można otrzymać bład/komunikat/pytanie:

Security Warning Run only scripts that you trust. While scripts from the Internet can be useful, this script can potentially harm your computer. Do you want to run \server\scripts\my.ps1? [D] Do not run [R] Run once [S] Suspend [?] Help (default is „D”):

Komunikat właściwie nie zabrania uruchomienia skryptu, ale problemem jest to, że się… pokazuje!

Przyczyna jest taka, że jeśli plik jest oznaczony „jako pobrany z Internetu” albo znajduje się w ścieżce intranetowej, to podczas uruchamiania go brane są pod uwagę ustawienia bezpieczeństw Internet Explorera „Enhanced Security Configuration”.

Do spróbowania 3 rozwiązania:

 • Wyłączyć ESC (Server Manager >> Local server >> IE Enhanced Security Configuration
 • Potraktować pliki skryptu poleceniem Ublock-File
 • Zmienić policy na BYPASS

Ja zastosowałem metodę numer 3 i pomogło!

By Rafał Kraik in Power Shell

Windows 10: Kopiowanie dysku systemowego HDD na mniejszy SSD, klonowanie dysku systemowego

2016-12-04

To chyba dosyć typowy scenariusz. Kupujesz komputer, ale fundusze nie pozwalają na zakup wymarzonej wszystkomającej wersji, więc trzeba trochę oszczędzać. W laptopie najczęściej chyba zdecydujesz się na zakup komputera ze standardowym dyskiem HDD, bo przecież z czasem wymiana dysku na SDD nie będzie problemem. W końcu nadchodzi ten dzień i postanawiasz kupić dysk SSD, Jest prawie pewne, że nowy dysk SSD będzie miał mniejszą pojemność niż stary dysk HDD.

I tu mogą się pojawić pewne problemy:

 • Jak przenieść dane z większego dysku HDD na mniejszy dysk SSD
 • Jak przenieść dane z dysku systemowego Windows 10
 • Jak wykonać optymalizację przenoszonych danych z dysku HDD na dysk SSD
 • Jak to zrobić bezpiecznie i … za darmo?

backupper_0

Poszukałem kilku rozwiązań i to jedno spodobało mi się najbardziej i na dodatek zadziałało od razu. Zacznijmy najpierw od przygotowania dysku SSD. Jeżeli dysk jest zupełnie nowy to nie trzeba wykonywać tego kroku. Mój „nowy” dysk SSD pochodził z innego komputera, więc zacząłem od wyczyszczenia:

 • Podłącz dysk do komputera jako drugi dysk (np. po USB)
 • Uruchom jako administrator cmd i wpisz diskpart
 • Poleceniem list disk wyświetl listę dysków. Patrząc np. na wielkość dysku zidentyfikuj numer dysku SSD, U mnie był to dysk numer 1. Pamiętaj, że w diskpart numeracja dysków rozpoczyna się od zera. Za chwilę rozpocznie się kasowanie partycji na dysku, co jeśli zostałoby wykonane w niepoprawny sposób, to spowoduje utratę danych, dlatego… bardzo uważaj!
 • Wpisz select disk <numer> wskazując na swój dysk SSD
 • Wpisz list partition, żeby zobaczyć partycje istniejące na dysku
 • Kasuj po kolei każdą partycję wpisując „delete partition <numer> override„. Na bieżąco można sprawdzać postęp kasowania partycji powtarzając polecenie „list partition” tak długo aż lista partycji na dysku SSD będzie pusta.

Czytaj dalej »

By Rafał Kraik in Helpdesk

SQL: Przykładowe dane do typu GEOGRAPHY

2016-12-03

Typ danych pozwalający na zapisywanie w bazie danych SQL informacji o współrzędnych geograficznych jest dostępny już od wersji 2008. Oprócz całego zakresu funkcjonalności z jakiego można korzystać pracując z danymi geograficznymi, typ ten ma jeszcze to do siebie, że jest… ładny! Rzeczywiście podczas uruchamiania zapytania zwracającego dane typu GEOGRAPHY wyświetlana jest dodatkowa zakładka „Spatial results”, która pozwala zobaczyć mapy w postaci graficznej.

Ot np. oto wynik zapytania:

SELECT * FROM dbo.World

World

A to następny przykład:

SELECT * FROM dbo.World WHERE COUNTRY = ‚Poland’

Poland Czytaj dalej »

By Rafał Kraik in SQL

Powershell: Numer wersji funkcji i modułu

2016-11-25

Załóżmy, że masz moduł testlib.psm1 o następującej zawartości:

function test-it
{
[cmdletbinding()]
param()
return 1
}
function test-this
{
[cmdletbinding()]
param()
return 2
}

Domyślnie, jeżeli uruchomisz polecenie

Get-Command -Module testlib

to otrzymasz wynik prezentujący funkcje modułu ale numery wersji będą wskazywać 0:

module_version_powershell

Aby zmienić numer wersji funkcji można stworzyć tzw. manifest do modułu. W manifeście można między innymi wskazać na numer wersji. Oto polecenie tworzące plik manifestu: Czytaj dalej »

By Rafał Kraik in Power Shell

HyperV: Failed while modifying virtual Ethernet Switch connection settings. ‚Catastrophic failure’ 0x8000ffff

2016-11-25

W HyperV można zdefiniować wirtualną sieć dla wirtualnych komputerów. Te sieci można definiować jako external, internal i private. Jakie było moje zdziwienie kiedy po zdefiniowaniu nowej sieci typu external zobaczyłem komunikat, że spowodowałem… katastrofę. Na dodatek żadne restarty, usuwanie innych istniejących sieci nie pomagały. Co było przyczyną?

Otóż kilka dni wcześniej też definiowałem sieci i stworzyłem sieć internal. Sieć internal posiada własną wewnętrzną adresację, ale jeden z adresów staje się wewnętrzną bramą za pomocą której można z wewnętrznej sieci sięgnąć do internetu. Podczas definiowania sieci internal na komputerze hoście jeden z interfejsów sieciowych ma włączaną opcję współdzielenia łącza internetowego. W moim przypadku po pewnym czasie usunąłem sieć internal jednak połączenie na komputerze hoście nadal było oznaczone jako współdzielone. I to właśnie było przyczyną… katastrofy.

internet_sharing

Wystarczyło odszukać interfejs z zaznaczoną opcją współdzielenia sieci i ręcznie odznaczyć pole, a potem powtórzyć proces definiowania sieci w HyperV. Więcej na ten temat:

http://www.hurryupandwait.io/blog/understanding-networking-options-with-a-wireless-hyper-v-host-and-solving-catastrophic-failure-0x8000ffff