Windows Server: Cluster: Disk problem: Clear-ClusterDiskReservation

27-kwi-2019

Podczas przełączenia clustra windows 2016 stało się coś dziwnego. Wskutek z grubsze nieznanej przyczyny wypadł jeden z dysków. Sytuację udało się naprawić, cluster był już sprawny, ale jeden ze starych dysków clustra przestał być widoczny…

  • diskpart widziamontowania pod literę dysku pojawiał się błąd:
DISKPART> assign letter k
There is no volume specified.
Please select a volume and try again.
  • podobnie działo się przy korzystaniu z narzędzi graficznych – dysk był raportowany jako RAW i nie można było usyskać dostępu do jego danych
  • podczas dodawania dysku do available storage pojawiał się komunikat mówiący, że nie ma dysków dostępnych do dodania

Czyli z jednej strony dysk wygląda jakby był, z innej strony jakby go nie było, a jeszcze z innej, że jest, ale skonwertowany do RAW, czyli dość słabo.

Okazuje się, że dysk podczas usuwania z clustra musi być odpowiednio odznaczony. Tutaj na tym etapie coś nie zadziałało. Cluster nie miał już dysku w swoich zasobach, ale dysk ciągle jeszcze był oznaczony jako używany przez cluster. Trzeba pomóc i dokończyć pracę – zwolnić dysk do zasobów Windows. Pomoże w tym polecenie:

PS C:\> Clear-ClusterDiskReservation -Disk 3

Clear-ClusterDiskReservation
Are you sure you want to clear the disk reservation on node SERVER0000001?
[Y] Yes  [N] No  [S] Suspend  [?] Help (default is „Y”): y

Po wykonaniu tego polecenia:

-dysk można już zmontować pod literkę dysku

– dysk można dodać do zasobów clustra

A więc pełny sukces. Więcej o poleceniu Clear-CluaterDiskReservation tutaj: https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-R2-and-2008/ee461016(v=technet.10)

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik