SQL: Error 14274: Cannot add, update, or delete a job (or its steps or schedules) that originated from an MSX server

24-kwi-2019

A to ci dopiero!

Mój skrypt powinien utworzyć job-y jeden po drugim. Szczerze mówiąc, poszczególne joby zostały wyklikane w interfejsie graficznym, a potem zeskryptowane i połączone w jeden duży skrypt. Poczas uruchamiania tego dużego skrptu pojawiał się błąd:

Msg 14274, Level 16, State 1, Procedure msdb.dbo.sp_add_job, Line 132

Cannot add, update, or delete a job (or its steps or schedules) that originated from an MSX server.

Kluczowe w tym błędzie są następujące objawy:

  • Tworzenie joba za pomocą osobnego skryptu udaje się bez problemu
  • Tworzenie joba w ramach jednego skryptu kończy się błędem

To jednoznacznie wskazuje, że błąd jest związany z wartością zmiennych, które zmieniają swoją wartość podczas tworzenia pierwszego joba. Szczęśliwie tych zmiennych nie ma za wiele. Dodanie następującej linijki tuż przed procedurą sp_add_job rozwiązało problem:

SET @jobId = NULL

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik