Windows 7/8: Synchronizacja czasu z Internetu

13-gru-2014

Aby włączyć lub wyłączyć synchronizację czasu z Internetem kliknij zegar wyświetlany na pasku zadań i wybierz „Zmień ustawienia daty i godziny”. Na ostatniej zakładce „Czas z Internetu” kliknij „Zmień ustawienia” i zaznacz lub odznacz pole „Synchronizuj z internetowym serwerem czasu”.

czas_z_internetu

Domyślnie czas będzie synchronizowany co 7 dni czyli co 604800 sekund. Jeżeli chcesz zmienić ten interwał wpisz odpowiednią ilość sekund w rejestrze do klucza SpecialPollInterval w HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient:

time_pool_interval

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik