Upgrade SQL z bazami w mirroringu

13-paź-2014

Jak wykonać upgrade na serwerze pracującym w sesji mirroringu:

a. backup

b. usuń witness (aby nie dochodziło do automatycznego przełączenia w czasie przeprowadzanych prac)

c. zmiana trybu na High safety without automatic failover (synchronous)

d. failover wszystkich baz na jeden serwer (np. SQL-1)

e. upgrade na mirrorze (np. SQL-2)

f. po aktualizacji failover na zupgradowanego mirrora (czyli z SQL-1 na SQL-2)

g. upgrade na aktualnym mirrorze (czyli SQL-1)

h. odwrócenie kroków z (b) i (c).

Szczegóły:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb497962.aspx

Microsoft wspiera tu nawet upgrade z wersji np. 2008 do 2012 w ten sam sposób. Szczegółowy opis procedury:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb677181(v=sql.110).aspx

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik