##xp_cmdshell_proxy_account##

9-paź-2014

Ten proxy określa, jakie konto zostanie użyte podczas wywołania procedury xp_cmdshell, jeżeli użytkownik nie jest w roli sysadmin (gdyby był w sysadmin zostanie użyte konto techniczne serwera). Credentiala definiujesz komendą:

EXEC sp_xp_cmdshell_proxy_account 'your windows account’,’password’

Jeśli brak jest tego credentiala, to otrzymasz błąd:

The xp_cmdshell proxy account information cannot be retrieved or is invalid. Verify that the '##xp_cmdshell_proxy_account##’ credential exists and contains valid information.

Komendy wykonywane poprzez xp_cmdshell wykorzystują ustawienia zdefiniowane w profilu użytkownika, więc jeżeli chcesz je zmienić (np. zmienić format daty podczas wykonywania polecenia dir), zaloguj się do systemu z wykorzystaniem tego konta użytkownika, dokonaj odpowiednich zmian (np. w panelu sterowania w ustawieniach regionalnych). Po ponownym wykonaniu polecenia xp_cmdshell komendy takie jak dir, będą pracowały zgodnie ze zdefiniowanymi ustawieniami lokalnymi.

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik