Collation conflict

24-cze-2014

Collation ustawia się na serwerze, odrębnie dla każdej bazy danych i wreszczie można je przedefiniować dla każdej kolumny tekstowej w tabeli.
Sprawdzenie collation dla baz wykonasz zapytaniem:

SELECT name,collation_name FROM sys.databases

Znalezienie kolumn z określonym dla nich collation możesz wykonać:

use [DBName]
SELECT TABLE_CATALOG, TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLLATION_NAME from INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE COLLATION_NAME IS NOT NULL

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik