C#: ASP: Dodanie do DropDownList dodatkowej wartości

1-mar-2013

Mam DropDownList na fromularzu. Lista jest zasilana danymi z DataSource. Chcę zmusić użytkownika do wybrania jednej opcji. Chciałbym domyślnie wyświetlić wartość „Wybierz…”. Z tym tekstem stowarzyszona byłaby wartość -1.

1. Najpierw zmieniam właściwość DropDownList AppendDataBoundItems na true

2. Teraz dodaj wybraną pozycję:

3. Dodaj pozycję na listę:

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik