C# LINQ odpowiednik LIKE

21-mar-2013

Przesiadając się na LINQ masz już zazwyczaj pewne przyzwayczajenia dotyczące pracy z danymi. Wiesz, że SQL ma polecenie LIKE, które potrafi sprytnie wyszukać pasujące rekordy. Jeśli podobne działanie chcesz zaimplementować w Linq trzeba by się trochę napracować.

Załóżmy, że masz napisać zapytanie

SELECT Id, Name FROM Customers WHERE Name LIKE '%rex%’

W Linq możesz posłużyć się metodami znanymi ci z SQL odwołując się do namespace:

using System.Data.Linq.SqlClient;

Znajduje się tu między innymi metoda

var set = from c in mydb.Customers where SqlMethods.Like(c.Name,”%rex%”) select c;

Piszesz w Linq? Sprawdź:

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik