Bład podczas uruchamiania httpd (apache) Address already in use: make_sock: could not bind to port 80

28-cze-2012

Podczas próby uruchomienia Apache otrzymałem błd:

Address already in use: make_sock: could not bind to port 80

Po pierwsze należy sprawdzić jaki proces obecnie działa na porcie 80.  Posłuży do tego program netstat:

netstat -tulpn | grep :80

W ten sposób znajdziesz numer procesu, który zajał port 80. Teraz go… zabij podajc nazwę procesu lub jego numer np.:

killall -9 httpd

Gdyby to miało nie pomóc mamy jeszcze polecenie:

 fuser -k -n tcp 80

Potem można już normalnie uruchomić proces htpd np.

/usr/local/apache/bin/apachectl start

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik