Edytowanie paczki SISS zapisanej na SQL Server

13-cze-2012

Pakiety SISS mogą automatyzować pracę administratora bazy danych. Pakiety te powstją w różny sposób. Możesz je utworzyć w SQL Server Business Inteligence Development Studio (BIDS), możesz też „wyklikać” podczas kreatora eksportu i importu. Gotowe pakiety składuje sie następnie na dysku lub na serwerze SQL w bazie danych msdb w tabeli o nazwie dbo.sysssisspackages:

 

Jeśli taki pakiet został utworzony przy pomocy kreatora i zapisałeś go na SQL serwerze to powstaje pytanie, czy  można tak zapisany pakiet dalej jakoś edytować? Otóż tak!

Wystarczy w BIDS otworzyć projekt utworzony w oparciu o Integration Services template , a następnie kliknąć na pakietach polecenie „Add Existing Package”.  W oknie dialogowym wystarczy wskazać miejsce składowania pakietu, którym między innymi może być wybrana instancja SQL Server:

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik