Jak ściągnąć plik ze strony www za pomocą PowerShell?

17-maj-2012

Na stronie NBP publikowana jest lista kursów walut. Plik XLS z kursami znajduje się pod adresem http://www.nbp.pl/kursy/archiwum/2012.xls

Poniższy skrypt PowerShell pozwala zapisać ten plik lokalnie w katalogu c:\temp:

$url = „http://www.nbp.pl/kursy/archiwum/2012.xls
$file = „c:\temp\2012.xls”
$webclient = New-Object System.Net.WebClient
$webclient.DownloadFile($url,$file)

Gotowe!

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik