Zmiana hasła dla użytkownika bazy danych MySQL z wykorzystaniem OLD_PASSWORD

28-lut-2011

Z wersji MySQL 4 do wersji MySQL 5 zmianie uległ sposób działania funkcji password. Jeżeli więc zmieniasz wersję bazy danych z 4 na 5 lub zmuszony jestes do pracy ze starymi hasłami możesz użyć specjalnej funkcji o nazwie OLD_PASSWORD.

Aby nadać uzytkownikowi pełen dostęp do bazy danych faktury i nadać mu hasło 'Haslo’ możesz użyć:

GRANT ALL PRIVILEGES ON  faktury.* TO faktury@localhost;
SET PASSWORD FOR faktury@localhost = OLD_PASSWORD('Haslo');
FLUSH PRIVILEGES;
Często istnienie tego problemu wynika po prostu z niemożliwości podłączenia się do bazy danych, chociaż przed chwilą zdefioniowałeś hasło i na pewno wpisujesz je poprawnie.

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik