Zmiana właściciela bazy danych

2-maj-2014

Jeżeli właściciel bazy danych jest niepoprawny, to wiele narzędzi SQL nie będzie z taką bazą danych pracować np:

  • budowanie diagramów bazy danych
  • wyświetlanie properties dla bazy danych

W takim przypadku użyj komendy:

EXEC [Twoja_Baza].dbo.sp_changedbowner@loginame =N’poprawny_login’, @map = false

Powinno to rozwiązać błąd:

Cannot show requested dialog. Property Owner is not available for database … This property may not exist for object or may not be retrievable due to unsufficient access rights.

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik