Zmiana nazwy klasy i namespace w pliku generowanym przez designer DataSet

19-sty-2011

Zdarzyło Ci się w pośpiechu utworzyć klasę DataSet o wymownej domyślnej nazwie DataSet1? A może jeszcze na dodatek klasa ma przypisany domyślny namespace wynikający ze struktury folderów w którym została zapisana w projekcie?

To jest pech :(. Designer taką już ma urodę działania, że jeśli zmienisz nazwę klasy w automatycznie generowanym przez designera pliku cs, to przy najbliższej okazji generowania klasy, wszelkie ręcznie wprowadzone do tego pliku zmiany zostaną usunięte! No chyba, że się zna pewne tricki

Aby zmienić domyślny namespace:

  1. W Solution Explorer kliknij prawym przyciskiem plik z rozszerzeniem xsd (definicja DataSet-a),
  2. Wybierz polecenie Properties
  3. Wpisz oczekiwany namespace do pola „Custom Tool Namespace”
  4. Wprowadzona zmiana zmieni namespace, co można zaobserwować np. w pliku <Nazwa_DataSeta>.Designer.cs

 

Aby zmienić nazwę generowanej przez Designer klasy:

  1. Otwórz plik z rozszerzeniem xsd (Definicja DataSet)
  2. Kliknij w pustym obszarze okna (między tabelami) prawym przyciskiem myszy
  3. Wybierz Properties
  4. Wpisz nazwę klasy do pola Name
  5. Nazwa klasy zostanie zmieniona, co można zaobserwować np w pliku <Nazwa_DataSeta>.Designer.cs

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik