Zmiana lokalizacji przechowywania danych usługi Pliki Offline (offline files) na kliencie

12-sty-2011

Formatując dyski w domowych czy firmowych komputerach zazwyczaj tworzę co najmniej dwie partycje dyskowe. Jedna to system i czasami aplikacje, a druga to obszerne dane użytkownika. Ponieważ i tak wiele danych trafia na pierwszą partycję, to można przyjąć, że na pierwszym dysku, czy partycji ilość tworzonych i kasowanych plików jest duża i musi on intensywnie pracować. Po co dodatkowo obciążać ten dysk danymi użytkownika?

Pliki offline (pozwalające na lokalne składowanie danych z serwerów na lokalnych komputerach) ma na celu zminiejszenie awaryjności korzystania z zasobów sieciowych. Usługa kopiuje dane z serwera, umieszcza je na dysku lokalnym, a kiedy dojdzie do awarii, pozwala pracować na lokalnej kopii danych.

Pliki offline znajdują się na systemie klienckim w katalogu c:\windows\CSC. Folder ten jed domyślnie ukryty. Niestety, apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc użytkownicy zbierają coraz to więcej danych i odkładają kopię tych plików we wskazanym folderze. U niektórych miejsca na C: zabranie i chciałoby się przenieść ten folder na inny dysk lokalny.

Aż dziw bierze, ale Microsoft nie pozwolił zrobić tego przy pomocy prostego okienka. W systemach Windows XP można się posłużyć programem Cachemov.exe (http://windowsxp.mvps.org/cachemov.htm), który niestety nie działa pod Vistą, czy Windows 7. Program jest elementem Windows 2000 Resource Kit companion CD.

W Windows 7, Vista, czy XP bez dostępu do programu Cachemov.exe, też nie jesteśmy straceni, chociaż czeka nas trochę więcej pracy.

Pierwsza metoda to zmiany w rejetrze, ale tego nie sprawdałem (http://support.microsoft.com/kb/937475).

Druga metoda za to jest uniwersalna:

 1. Wyłącz pliki offline
 2. Uruchom komputer w trybie awaryjnym (Save Mode)
 3. Wykasuj katalog c:\windows\csc. (Tak tak, też miałem przed tym obawę, więc na chwilę zmieniłem mu nazwę). Pamiętaj, że plik jest domyślnie ukryty.
 4. W przypadku Visty lub Windows 7 użyj komendy
  mklink /d c:\windows\csc d:\csc
  Ta komenda podobnie jak linuxowy ln tworzy link/powiązanie między katalogami z różnych dysków.
  W przypadku Windows XP nie ma tego polecenia, ale zawsze można zmontować w katalogu inny dysk (coś jak polecenie mount w linuxie). Tego montowania możesz dokonać w przystawce zarządzanie magazynem danych, klikając na wybranej partycji (tutaj d:) prawym przyciskiem myszy i wybierając przypisz literę dysku lub ścieżkę. Po wybraniu wpisz ścieżkę c:\windows\csc. Ten katalog musi wcześniej istnieć i być pusty!
 5. Uruchom ponownie komputer
 6. Włącz pliki offline
 7. Wybierz pliki, które mają być dostępne offline. Rozpocznie się synchronizacja,a lokalne kopie plików offline znajdą się na innym dysku lub partycji.

Ten opis (działający – sam sprawdziłem) pochodzi ze strony http://social.technet.microsoft.com/forums/en-US/itprovistanetworking/thread/4834e49c-0747-4dbf-8aff-e426ba98a8c4/.

 Gdyby z plikami offline coś miało być nie tak można:

 1. wyłączyć i włączyć ten mechanizm od nowa – ale to dość drastyczne rozwiązanie
 2. zainicjować ten proces wchodząc do „Opcji folderów” w Panelu sterowania i klikając na poleceniu „Usuń pliki” przytrzymując jednocześnie klawisze CTRL+SHIFT (http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;230738)
 3. wyświetlić wszystkie zgromadzone lokalnie pliki, wyśwetlić je w widoku szczegółów i posortować wg stanu. Prawdopodobnie tylko kilka plików nie synchonizuje się poprawnie. Można je wtedy zsynchronizować ręcznie (usunąć niepotrzebną kopię i wgrać właściwą), można kliknąć taki plik prawym przyciskiem myszy i z menu wybrać „Synchronizuj” lub po prostu przyjrzeć się dlaczego plik się nie synchronizuje. Może przyczyną są niepoprawne znaki w nazwie pliku (źle zakodowane polskie znaki), zbyt długą ścieżkę pliku itp.

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik