Wyłączenie sprawdzania warunków integralności (enforce constrains) w DataSet

8-sty-2011

DataSet oprócz przechowywania informacji o strukturach tabel przechowuje także informacje o więzach integralności (kluczach obcych, podstawowych) i innych warunkach, jak np określona długość danych w poszczególnych kolumnach, wymuszanie by kolumna nie była nullem itp. 

Kiedy jednak dodajesz nowy rekord do tabeli w Data Set, to ten rekord jest pusty i nie spełnia większości wymogów zdefiniowanych w Data Set, np poniższa instrukcja może zakończyć się błędem: 

 MyDataSet.MyTableRow dataRow = dataSet.MyTable.NewMyTableRow();
dataSet.MyTable.Rows.Add(dataRow);
 
W tym przypadku można wyłączyć wymuszanie integralności w Data Set używając poniższej instrukcji: 
dataSet.EnforceConstraints = false;

Po wypełnieniu wiersza poprawnymi danymi wystarczy wykonać instrukcję 

dataSet.EnforceConstraints = true; 

 Więcej na tentemat znajdziesz pod adresem http://msdn.microsoft.com/en-us/library/s3bxwk8b(v=vs.80).aspx

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik