Windows: Task Scheduler kończy wykonanie błedem 2147943785 …

31-gru-2015

… a w dzienniku zdarzeń w Application and Services Log >> Microsoft >> Windows >> Task Scheduler mam błąd:

Task Scheduler failed to start „\**********” task for user „***\************”. Additional Data: Error Value: 2147943785.

oraz

Task Scheduler failed to start Task Engine „”  process due to an error occurring in „LUAIsElevatedToken” . Command=”taskeng.exe” . Additional Data: Error Value: 2147943785.

i jeszcze:

Task Scheduler failed to log on „TaskScheduler:Task:{***********}” . Failure occurred in „LogonUser” . User Action: Ensure the credentials for the task are correctly specified. Additional Data: Error Value: 1385.

o przecież moje konto ma local admina, przekazałem swoje poświadczenia podczas tworzenia zadania w harmonogramie zadań, faktycznie chciałem żeby task startował jako administrator (elevated). Nazwa użytkownika i hasło są poprawne! O co chodzi?

Enigmatyczny błąd 2147943785 oznacza brak uprawnień, ale o jakie uprawnienie chodzi?

LogOn as Batch !!!

Niestety, na serwerze nie mam uprawnień do dodania wykorzystywanego konta do uprawnionych użytkowników w Local Security Policy bo ustawienie spływa z domeny 🙁

Ale jest obejście!

Można uruchomić skrypt jako użytkownik SYSTEM. System może wszystko, działa jako elevated i może się zalogować jako batch.

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik