Widok sys.functions w SQL Server. Gdzie zobaczyć metadane o funkcjach

22-sie-2012

Z głębokim żalem informujemy, że takiego widoku w wersji 2008 nie ma, ale…

wykonaj zapytanie:

SELECT * FROM sys.objects WHERE type IN (’TF’,’IF’,’FN’)

te typy to:

  • TF – Table valued function
  • IF – Inline Function
  • FN – Scalar function

Alternawtywnie możesz też spróbować:

SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES
WHERE ROUTINE_TYPE=’FUNCTION’
 

Definicję funkcji podejrzysz wykonując:

EXEC sp_helptext <nazwa funkcji>

Inne propozycje:

http://stackoverflow.com/questions/468672/sql-server-where-is-sys-functions

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik