Visual Studio Code: Podkreśla nazwy importowanych modułów

10-lut-2023

Zazwyczaj VSC (a dokładniej rozszerzenie pylance) podkreślna nazwy modułów, które nie są zainstalowane. W celu instalacji wykonaj polecenie

pip install nazwa_modułu

np.

pip install scikit-learn

Problem w tym, że czasami moduł jest zainstalowany, a VSC i tak go podświetla. Co może być przyczyną?

Otóż domyślnie pylance sprawdza obecność modułów tylko w środowisku wirtualnym, tymczasem część modułów instaluje się w domyślnym katalogu, w którym zainstalowano Pythona – ot uparciuchy!

Wtedy otwórz settings: File >> Preferences >> Settings

U góry w polu tekstowym wpisz „python.analysis.extrapaths”

Właśnie w tym miejscu możesz podać ścieżkę dostępu do katalogu, w którym zostały zainstalowane dodatkowe „uparte” moduły.

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik