Visual Studio Code Editor – konfiguracja pod Python

18-sty-2021

Jeden z popularniejszych obecnie edytorów kodu to Visual Studio Code Editor. Jego popularność wynika pewnie z tego, że jest niewielki (to zaleta) i można doinstalować do niego rozszerzenia, które powiększają/dodają nowe możliwości tego narzędzia. Np. w VSC można wygodnie pisać kod Pyhona po zainstalowaniu dodatku Python. Co więcej, takich dodatków jest wiele, ale akurat ten wydawany przez Microsoft jest najpopularniejszy. To tyle jeśli chodzi o marketing, tymczasem… po zainstalowaniu dodatków trzeba je nierzadko jeszcze dokonfigurować i o tym chcę tu właśnie napisać.

Załóżmy, że jest już zainstalowany Python i VSC oraz zainstalowano już dodatek Python. Aby rozpocząć pracę nad nowym projektem Pythona można w VSC wybrać polecenie File >> Open Folder. Projekty i związane z nimi ustawienia środowiska są zapisywane w wybranym katalogu, który początkowo może być pusty.

W tym katalogu można teraz utworzyć plik z rozszerzeniem .py tak aby był skojarzony z Pythonem. Czy to jednak wystarczy do tego aby VSC wiedział jak go uruchomić? Niestety niekoniecznie. W ustawieniach należy wskazać jaki interpreter ma być wykorzystywany podczas uruchamiania skryptu. Ma to sens zwłaszcza w przypadku, gdyby na komputerze było zainstalowanych więcej interpreterów, np. różne wersje pythona.

Po wpisaniu kodu, gdy chcesz go uruchomić, teoretycznie wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy gdziekolwiek w obszarze edytora i wybrać Run file in editor:

W tym momecie może paść pytanie o wybór interpretera. Wskaż jeden z zainstalowanych wcześniej interpreterów Python.

Co jeszcze może pójść nie tak? Może się otworzyć okno terminala, krórym będzie CMD.EXE lup powershell.exe. Zazwyczaj preferujemy, żeby kod był uruchamiany we wbudowanym terminalu w okienku pod edytorem i żeby tym domyślnym terminalem był cmd.exe, a nie powershell.

Jeśli otwiera się specjalne okno, to przejdź do File >> Preferences >> Settings, przejdź do sekcji Features >> Terminal i odszukaj ustawienia Integrated: Windows Enable Conpty. Tą opcję należy wyłączyć. Spwoduje to, że nowe okno terninala nie będzie otwierane jako zewenętrzna niezależna aplikacjia, ale właśnie jako element VSC

Ze zmianą terminala na cmd lub python będzie prościej. Po uruchomieniu terminala (Terminal >> New terminal), w oknie w dolnej części można wybrać typ terminala. Tutaj widać, że zaznaczony jest cmd, ale można by zmienić terminal na powershell, lub wybrać domyślny terminal poprzez „select default profile”.

Lista domyślnych profili jest wyświetlana w górnej części:

Osobiście, chociaż jestem fanem PowerShella, to tutaj wolę pracować z cmd.

Jeśli chodzi o wybór interpretera Pythona, to można to zrobić klikając informację na pasku statusu:

Spowoduje to wyświetlenie w górnej części okna listy z dostępnymi interpreterami:

Jak więc widać, sporo ustawnień konfiguracyjnych jest koniec końców dokonywanych w liście w górnej części okna. To okno można otworzyć skrótami klawiaturowymi

CTR + SHIFT + P

lub

F1

Potem wystarczy wyszukać ustawienia wpisując fragment jego nazwy. Ponieważ ustawień jest sporo to będąc w File >> Preferences >> Settings można wyszukać ustawienia wpisując fragment jego nazwy, a potem… wybierając polecenie „Edit a setting json”, możesz podejrzeć definicję ustawienia w postaci JSON. Takie podejście dla programisty jest dość poręczne i daje duże możliwości kontroli nad narzędziem:

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik