Terraform: Błąd grpc: error while marshaling: string field contains invalid UTF-8

10-cze-2023

Podczas wykonywania polecenia

terraform apply

pojawia się błąd

grpc: error while marshaling: string field contains invalid UTF-8

Nie jest on jako tako związany z kodem, który aktualnie ma być aplikowany. Spróbuj zaktualizować wersję AZ CLI. Zrobisz to poleceniem

az upgrade

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik