Terraform: auto-complete

13-lis-2023

Domyślnie komendy i podkomendy dla terraforma trzeba znać, ale… można też pozwolić nauczyć się ich shellowi BASH (co dotyczy oczywiście tylko tych użytkowników, którzy pracują z BASHem).

Wystarczy wpisać polecenie:

terraform --install-autocomplete

Po tej komendzie wymagany jest restart shell-a lub ponowne wczytanie profilu, a potem…. po wpisaniu komendy terraform można nacisnąć tabulator raz lub dwa razy i zobaczysz podpowiedź, co można w swoim poleceniu napisać dalej:

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik