Sybase: Jak sprawdzić, czy Sybase jest uruchomiony

23-paź-2015

1. Zaloguj się na konto Sybase (w ASE 16 domyślna nazwa konta to sap)

2. Uruchom:

. ./SYBASE.sh

Spowoduje to załadowanie zmiennych środowiskowych dla tej instalacji Sybase

3. Przejdź do katalogu install (/opt/sap/ASE_16.0/install):

cd $SYBASE/$SYBASE_ASE/install

Zmienne środowiskowe zostały zdefiniowane w kroku poprzednim

4. Uruchom

showserver

Ten skrypt wyszukuje procesów z nazwą (między innymi) dataserver

5. Jeśli polecenie nie wyświetliło numeru procesu, to uruchom sybase (zakładając, że twój serwer to SAP01):

startserver -f RUN_SAP01

startserver uruchamia Sybase (czyli proces dataserver) przekazując mu parametry zawarte w pliku RUN_SAP01. Zawartość tego pliku wskazuje opcje:

-d – lokalizacja bazy danych master

-e – error log

-c – lokalizacja pliku config

-M – lokalizacja plików Memory files

-N – lokalizacja licencji

-i – lokalizacja pliku interfaces

-s – nazwa serwera

 

6. Aby ewentualnie zatrzymać SAP wykonaj:

isql -S SAP01 -U sa

co uruchomi połączenie do Sybase, a następnie wykonaj:

SHUTDOWN WITH NOWAIT
GO

Połączenie zostanie przerwane, a serwer zostanie zatrzymany

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik